Quy trình Kiểm thử Cơ bản

Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ Thuật
Gửi tin nhắn
https://chat.zalo.me/login
097 145 96 99
FaceBook
Thống kê truy cập
Quy trình Kiểm thử Phần mềm
Quy trình Kiểm thử Phần mềm

Nhiều người thường nghĩ đến kiểm thử như là một hoạt động đơn lẻ nhưng thực chất kiểm thử là một quá trình chứ không phải là một hoạt động đơn lẻ. Quá trình này bắt đầu từ việc lập kế hoạch kiểm thử, sau đó thiết kế các trường hợp kiểm thử, chuẩn bị cho việc thực thị và đánh giá kết quả thực thi cho đến khi kết thúc hoạt động kiểm thử. Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một qui trình kiểm thử phần mềm cơ bản cho một dự án kiểm thử phần mềm.

 

Về cơ bản qui trình kiểm thử bao gồm các bước cơ bản sau đây:

 1. Lập kế hoạch và kiểm soát việc kiểm thử
 2. Phân tích và Thiết kế
 3. Thực thi
 4. Đánh giá kết quả thực thi và báo cáo kết quả
 5. Đóng hoạt động kiểm thử

Chúng ta cùng đi sâu phân tích từng bước nhé…

1) Lập kế hoạch và kiểm soát việc kiểm thử

Lập kế hoạch kiểm thử bao gồm các bước chính như sau:

 • Xác định phạm vi, rủi ro cũng như mục đích của hoạt động kiểm thử
 • Xác định các cách tiếp cận kiểm thử
 • Xác định chiến lược kiểm thử. Chiến lược kiểm thử mô tả các thành phần kiểm thử cần có trong một chu kỳ phát triển phần mềm chẳng hạn như: các mục tiêu kiểm thử, các phương pháp kiểm thử, tổng thời gian và nguồn lực yêu cầu cho các dự án cũng như các môi trường test. (Lưu ý: Chiến lược kiểm thử thường được tạo ra bởi PM, TL)
 • Xác định các nguồn lực cần có cho kiểm thử như: nhân lực, phần cứng, phần mềm, môi trường test v.v
 • Lên lịch cho các hoạt động phân tích và thiết kế các trường hợp kiểm thử, thực thi kiểm thử cũng như đánh giá kết quả kiểm thử.
 • Xác định các tiêu chí kết thúc việc kiểm thử (exit criteria) chẳng hạn như tỉ lệ độ bao phủ của test case, số lượng bug tìm được, độ nghiêm trọng của những con bug tìm được. Bên dưới là 1 ví dụ cơ bản cho tiêu chí kết thúc kiểm thử:
  • 100% độ bao phủ statement (statement coverage)
  • 100% độ bao phủ yêu cầu (requirement coverage)
  • 100% các trường hợp kiểm thử được thực thi
  • 100% các lỗi nghiêm trọng được fixed
  • 80% các lỗi ít nghiêm trọng (low-medium) được fixed
  • Hết hạn kiểm thử
  • Hết budget 

Hoạt động kiểm soát kiểm thử có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 • Đo lường và phân tích các kết quả của hoạt động kiểm thử
 • Theo dõi và ghi lại tiến độ, độ bao phủ cũng như các tiêu chí kết thúc kiểm thử
 • Cung cấp thông tin về kiểm thử
 • Tiến hành các hành động khắc phục nếu cần thiết
 • Đưa ra quyết định

2) Phân tích và thiết kế các trường hợp kiểm thử:

Hoạt động phân tích và thiết kế kiểm thử có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 • Rà soát các yêu cầu cần thiết trước khi tiến hành kiểm thử như tài liệu đặc tả, tài liệu thiết kế, tài liệu giao diện, v.v
 • Xác định các điều kiện kiểm thử
 • Thiết kế test case
 • Đánh giá tính khả thi trong việc kiểm thử của yêu cầu cũng như của hệ thống.
 • Chuẩn bị môi trường test cũng như xác định các yêu cầu về cơ sở hạ tầng và các công cụ kiểm thử tương ứng.

3) Thực hiện và chạy test:

Việc thực hiện test có nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 • Chuẩn bị test data
 • Thiết kế và phân loại các trường hợp kiểm thử dựa theo độ ưu tiên của từng trường hợp kiểm thử
 • Tự động hóa cho các trường hợp kiểm thử nếu thấy cần thiết

Hoạt động chạy test có nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 • Chạy các test case theo các bước đã định ra trước đó
 • Chạy lại các case bị failed trước đó để xác nhận là case đó đã được sửa
 • So sách kết quả ghi nhận được khi thực thi với kết quả mong đợi
 • Đánh giá kết quả kiểm thử (Passed/Failed) cho các trường hợp kiểm thử
 • Viết báo cáo lỗi cho những trường hợp kết quả ghi nhận được và kết quả mong đợi không giống nhau

4) Đánh giá tiêu chí kết thúc kiểm thử và báo cáo kết quả:

Dựa trên đánh giá rủi ro của dự án, chúng ta sẽ thiết lập các tiêu chí cho từng hoạt động kiểm thử tương ứng để từ đó có thể xác định được liệu kiểm thử đã đủ hay chư.Những tiêu chí này khác nhau tùy từng dự án và được gọi tiêu chí kết thúc kiểm thử (exit criteria). Các tiêu chí này bao gồm:

 • Số lượng test case tối đa được thực thi Passed
 • Tỷ lệ lỗi giảm xuống dưới mức nhất định
 • Khi đến deadline

Việc đánh giá tiêu chí kết thúc kiểm thử bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 • Đối chiếu kết quả thực thi test case so với các tiêu chí kết thúc kiểm thử được định ra trong lúc lập kế hoạch kiểm thử
 • Từ đó, đánh giá xem liệu có cần phải test thêm hay điều chỉnh các tiêu chí kết thúc kiểm thử trong bản kế hoạch
 • Viết báo cáo tóm tắt hoạt động kiểm thử cũng như kết quả kiểm thử cho các bên liên quan.

5) Đóng hoạt động kiểm thử:

Các hoạt động kiểm thử thường chỉ được kết thúc khi các phần mềm được giao cho khách hàng. Ngoài ra, chúng ta cũng thường kết thúc kiểm thử với một trong những lí do sau:

 • Khi tất cả các thông tin đã được thu thập đầy đủ cho hoạt động kiểm thử
 • Khi dự án bị hủy bỏ.
 • Khi một mục tiêu nào đó đạt được.
 • Khi hoạt động bao trì hay cập nhật hệ thống hoàn tất.

Hoạt động đóng kiểm thử thường có các hoạt động sau:

 • Kiểm tra lại đã giao đầy đủ cho khách hàng những phần đã cam kết từ đầu
 • Kiểm tra lại các lỗi nghiêm trọng đã được fix tương ứng
 • Đóng gói các tài liệu kiểm thử, kịch bản kiểm thử, môi trường test v.v để dùng cho những mục đích /dự án sau này
 • Đánh giá quá trình kiểm thử cũng như rút ra bài học kinh nghiệm cho những dự án trong tương lại

Kết luận:

Mình vừa giới thiệu đến các bạn qui trình kiểm thử phần mềm cơ bản trong hoạt động kiểm thử. Qui trình kiểm thử phần mềm có thể khác nhau nhiều ít tùy vào công ty, tổ chức hay tiêu chuẩn chất lượng, mô hình mà công ty tuân thủ chẳng hạn như ISO, CMMi, Agile, etc. Mỗi qui trình tuy có thể khác nhau nhưng chúng đều có chung một mục đích là đảm bảo hoạt động kiểm thử diễn ra nhất quán và xuyên suốt. Trong một số trường hợp bạn có thể thay đổi qui trình khi test nhưng đa phần việc bạn tuân thủ những qui trình kiểm thử là gần như bắt buộc trong các dự án kiểm thử.

-- Nguồn Internet--

Quảng cáo
  Học viên Tester TOPhọc viên tester tophọc viên tester topHỌC viên tester toptester tophọc ở tester toptester toptester topHọc viên Tester TOPhọc viên tester topTester toptester toptester tophọc tester ở đâuhọc viên tester tophọc viên tester topHọc viên Tester TOPhọc viên testertoptester tophọc tester tốt nhất hà nộihọc viên tester toptester tophọc tester ở hà nộiHọc viên Tester TOPtester toplớp học tester tophọc viên tester tophọc viên tester tophọc viên tester tophọc viên tester toptestertopHọc viên Tester TOPHọc viên TesterTOPtester topHọc viên Tester TOPtester toplớp học tester toptrung tâm đào tạo tester topLớp học Tester TOPlớp học tester topHọc viên Tester TOPHọc viên Tester TOPHọc viên Tester TOPLớp học Tester TOP Hà NộiLớp học Tester TOP Hà nộiLớp học Tester TOP Hà nộiTester TOPTester TOPtrung tâm tester topTrung tâm Tester TOPhoc testerhọc tester ở hà nội
Kết nối với chúng tôi

Đăng ký khóa học