Chứng chỉ Tester quốc tế ISTQB là gì?

Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ Thuật
Gửi tin nhắn
https://chat.zalo.me/login
097 145 96 99
FaceBook
Thống kê truy cập
Chứng chỉ Tester Quốc tế ISTQB là gì?
Chứng chỉ Tester Quốc tế ISTQB là gì?

Giới thiệu về ISTQB​

 

1. ISTQB Foundation Level Examination

 • Giới thiệu về bài thi ISTQB
 • Who is ISTQB -ISTQB là gì?
 • Course structure -Exams in ISTQB
 • About Foundation level Examination -Về các mức độ kiến thức trong bài thi

 

2. How to study ISTQB and prepare for exam

 • Plan for examination- Lập kế hoạch cho kỳ thi
 • How to read and use ISTQB books- Cách đọc và sử dụng các cuốn sách ISTQB bằng tiếng Anh
 • Tips for doing exercises-Các chỉ dẫn, kinh nghiệm để làm bài tập

 

1.ISTQB Foundation Level Examination

 

1.1 ISTQB Course structure ( Cấu trúc ISTQB)

 

 • There are currently three levels of certification

Có 3 mức độ của chứng chỉ

 • The Foundation Level certification( one module) - CTFL ( Certified Tester Foundation level

Chứng chỉ ở mức cơ bản (1 mảng)

 • Advanced Level certifications ( three modules)

Chứng chỉ ở cao hơn ( 3 mảng : quản lý, kỹ thuật test và automation)

 • An Expert levels is currently being developed

Chứng chỉ ở mức chuyên gia đang được xây dựng

 • For all three levels, international working groups develop and maintain internationally uniform curricula and exams - Đối với tất cả 3 mức chứng chỉ, thì đều thống nhất tài liệu giảng và bài thi trên toàn thế giới.

 

1.2 Who is ISTQB ( ISTQB là gì)?

 • ISTQB là 1 tổ chức phi lợi nhuận có trách nhiệm định nghĩa ra các hướng dẫn như cấu trúc bài thi, quy ước, khái niệm, chứng chỉ,..
 • Nhóm làm việc trong tổ chức ISTQB có trách nhiệm phát triển và duy trì các giáo trình và xây dựng bài thi chung trên toàn thế giới.

 

1.3 Exams in ISTQB ( Bài thi trong ISTQB)

 • The ISTQB Certified Tester program provides certification for software testers internationally.

Chương trình thi chứng chỉ ISTQB cho tester cung cấp chứng chỉ về kiểm thử phần mềm có giá trị trên toàn thế giới.

 

2.How to study ISTQB and prepare for exam

Cách nghiên cứu và chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ ISTQB

2.1 How to read and use ISTQB books

Cách đọc và sử dụng các cuốn sách ISTQB bằng tiếng Anh

 

Sách dùng để thi chính thức ISTQB gồm có:

1. ISTQB FOUNDATIONS LEVEL

Giới thiệu và giải thích 1 cách đầy đủ về các khái niệm và hoạt động của testing. Gồm có 207 trang.

2. ISTQB FOUNDATION LEVEL SYLLABUS

Tóm tắt các khái niệm chính về testing, những key word cần nhớ của quyển 1

3. ISTQB GLOSSARY OF TESTING TERMS ​

Từ điển các khái niệm về testing

Ngoài ra các bộ đề thi, các ví dụ về mẫu bài thi có rất nhiều trên mạng

 

Mục tiêu nghiên cứu các tài liệu ISTQB:

 • K1 Remember – Ghi nhớ
 • K2 Understand – Hiểu biết
 • K3 Apply – Áp dụng
 • K4 Analyze – Phân tích

2.2 Foundation Level examination – Bài thi ở mức cơ sở

 • 40 multiple choice questions

40 câu hỏi trắc nghiệm

 • A scoring of I point for each correct answer

Một câu trả lời đúng được 1 điểm

 • A pass mark of 65% ( 26 or more points)

Điểm đậu là 65% (26 câu đúng hoặc nhiều hơn)

 • A duration of 75 minutes ( or 90 minutes for candidates taking exams that are not in their native or local language) - Thời gian làm bài 75 phút (hoặc 90 phút cho các ứng cử viên tham gia các kỳ thi mà không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc của địa phương)

Question details – phân chia câu hỏi

 

2.3 Plan for examination -Lập kế hoạch cho kỳ thi

 • Chuẩn bị thi trong vòng 1 tháng đến 1.5 tháng
 • Mỗi tuần tối thiểu phải đọc hết 1 chương và làm bài tập

 

Tips for doing exercises: Các chỉ dẫn, kinh nghiệm để làm bài tập

 • Đọc hiểu và kỹ lưỡng quyển Syllabus là cơ sở cho việc ôn luyện
 • Kết hợp giữa vừa đọc sách vừa làm bộ đề để ghi nhớ
 • Kết quả đúng không quan trọng bằng dẫn chứng chỉ ra trong sách để tìm được câu trả lời đúng
 • Đừng cố gắng dịch sách để hiểu từng câu từng chữ trong sách, hãy đọc 1 lượt, 2 lượt, 3 lượt 1 chương và kết hợp làm bài tập để hiểu được ý nghĩa và ghi nhớ
 • Ghi nhớ từ tiếng Anh và câu hỏi tiếng Anh vì bài thi bằng tiếng Anh
 • Làm quen với câu hỏi dài.
Quảng cáo
  Học viên Tester TOPhọc viên tester tophọc viên tester topHỌC viên tester toptester tophọc ở tester toptester toptester topHọc viên Tester TOPhọc viên tester topTester toptester toptester tophọc tester ở đâuhọc viên tester tophọc viên tester topHọc viên Tester TOPhọc viên testertoptester tophọc tester tốt nhất hà nộihọc viên tester toptester tophọc tester ở hà nộiHọc viên Tester TOPtester toplớp học tester tophọc viên tester tophọc viên tester tophọc viên tester tophọc viên tester toptestertopHọc viên Tester TOPHọc viên TesterTOPtester topHọc viên Tester TOPtester toplớp học tester toptrung tâm đào tạo tester topLớp học Tester TOPlớp học tester topHọc viên Tester TOPHọc viên Tester TOPHọc viên Tester TOPLớp học Tester TOP Hà NộiLớp học Tester TOP Hà nộiLớp học Tester TOP Hà nộiTester TOPTester TOPtrung tâm tester topTrung tâm Tester TOPhoc testerhọc tester ở hà nội
Kết nối với chúng tôi

Đăng ký khóa học